CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

  1. Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn bất kỳ hình thức thanh toán nào dưới đây để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website k2goatmilk.com

1.1. Thanh toán trả trước : Là hình thức thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản của chúng tôi.

1.2 Thanh toán trả sau : Là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi K2goatmilk.com giao hàng và chỉ áp dụng với hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

  1. Quy định về hoàn tiền

– Hoàn tiền được thực hiện khi Khách hàng đã thanh toán trên k2goatmilk.com nhưng sau đó phát sinh các vấn đề sau:

Hết hàng nên không thể giao đủ số lượng và mặt hàng trong Đơn đặt hàng của Khách hàng

Đổi, trả hàng theo đúng Chính sách đổi trả

Hủy hàng thành công trước bằng cách gọi điện lên Tổng đài CSKH trước thời điểm k2goatmilk.com bắt đầu tiến hành giao hàng cho Khách hàng (Theo Điều khoản và điều kiện giao dịch)

Đơn hàng không thành công nhưng hệ thống vẫn trừ tiền của Khách hàng

– Số tiền Khách hàng được hoàn sẽ không lớn hơn số tiền mà Khách hàng đã thanh toán (không bao gồm giá trị Mã giảm giá mà Khách hàng sử dụng)

– Khách hàng được hoàn tiền theo các hình thức sau:

Hình thức thanh toán Hình thức hoàn trả Thời gian

(ngày làm việc)

Ghi chú
Mã giảm giá Mã giảm giá 1 ngày – Chỉ áp dụng với trường hợp đơn hàng của Khách hàng có sử dụng Mã giảm giá để thanh toán nhưng k2goatmilk.com không có đủ hàng để giao cho Khách hàng

– Những trường hợp sau, k2goatmilk.com sẽ không hoàn trả lại Mã giảm giá cho KH:

· Giao hàng không thành công do không liên hệ được với Khách hàng (Chính sách giao hàng)

Trả hàng tại siêu thị

Nghi ngờ giao dịch gian lận, đầu cơ

Khách hàng chủ động hủy đơn hàng

Mọi hình thức thanh toán Biên nhận thanh toán (Đổi trả hàng tại siêu thị) Ngay lập tức Nhân viên tại cửa hàng sẽ cấp cho Khách hàng ngay khi hoàn tất thủ tục cho Khách hàng

– Các trường hợp giao hàng không thành công dẫn đến hủy đơn, k2goatmilk.com sẽ hoàn lại toàn bộ tiền mà khách hàng đã thanh toán.